Tekst Ruben Murk en Menno Groenewegen

Een deel van de capaciteit zet het NFI in voor research and development. Samenwerken met onze ketenpartners is daarbij van cruciaal belang, want zonder innovatie raken we razendsnel achterop.

In de zomer van 2016 kwamen bijna 150 medewerkers van politie, OM en NFI samen in Utrecht om te spreken over gewenste innovaties, de (on)mogelijkheden te verkennen en recente innovaties aan elkaar te tonen. Het leidde tot veel enthousiasme.

Ook NFiDENT is zo’n voorbeeld waarbij politie, OM en NFI samen optrekken. De nieuwe werkwijze bespaart de hele keten geld en tijd.

“De innovatiedag liet zien dat we als ketenpartners bereid zijn om samen te onderzoeken hoe we de forensische opsporing kunnen verbeteren”, zei Hans Vissers, portefeuillehouder forensische opsporing bij de politie en lid van de Stuurgroep Keteninnovatie, daarover in onze maandelijkse nieuwsbrief @NFI. Hij voegde daaraan toe: “De getoonde innovaties komen voort uit gezamenlijke experimenten, uitvoeren van pilots en inspanningen om positieve resultaten om te zetten in een landelijke uitrol. Daar ben ik oprecht enthousiast over, maar we kunnen daarin ook nog verbeteren.”

Bob Steensma, hoofdofficier van justitie Noord-Holland en lid van de Stuurgroep Keteninnovatie, noemde in dezelfde nieuwsbrief samenwerken op gebied van innovatie heel belangrijk. “We zijn begonnen met kant-en-klare innovaties van het NFI, waarmee politie en OM soms heel blij waren, maar waar we ons ook vanaf vroegen: Wat moeten we ermee? We zitten nu in de fase dat we niet alleen zo goed mogelijk afspreken welke innovaties voorrang zouden moeten krijgen, maar waarbij we ons ook rekenschap geven van wat dat aan manuren kost van NFI, politie en OM.”

Glasdatabank en snelle drugsanalyse

Die samenwerking met onze ketenpartners leverde in 2016 heel wat waardevolle innovaties op. Zo boekten onze glasonderzoekers samen met de politie groot succes met de zogenoemde glasdatabank, waarbij verdachten aan meerdere plaatsen delict konden worden gekoppeld. 

En ook NFiDENT is dus zo’n voorbeeld van innovatieve ketensamenwerking. Met deze apparatuur kan de politie de vier meest voorkomende drugssoorten veel sneller testen. De politie voert de meting zelf uit en verstuurt de gegevens digitaal naar het NFI. Onze forensisch drugsdeskundigen voeren een controle uit op de kwaliteit, interpreteren de resultaten en sturen de politie het deskundigenrapport toe.

De politie kan met NFiDENT de vier meest voorkomende drugssoorten veel sneller testen.

Het rapport kan in principe in een dag worden opgeleverd, terwijl de doorlooptijd voor de politie binnen het ‘oude proces’ gemiddeld 22 dagen is. En het rapport geldt als bewijs in een rechtszaak. Dat bleek in februari 2016 al toen bij de rechtbank in Den Haag een zaak – die draaide om het bezit van een relatief kleine hoeveelheid drugs – een rapport van het NFI als bewijs werd gebruikt.

De nieuwe werkwijze bespaart de hele keten geld en tijd. En mede daarom willen we NFiDENT samen met politie en OM zo snel mogelijk landelijk uitrollen.

Platformontwikkeling

NFiDENT is zo’n project dat laat zien welke (nieuwe) rol wij binnen de keten kunnen spelen. Onze deskundigen beheren het platform en stappen ook in de rol van kwaliteitsborger. Met het platform kan alle data van alle NFiDENT-apparatuur worden beheerd op een platform. Deze data worden gestructureerd opgeslagen.

Rembrandt van Rijn

De naam Hansken is afkomstig van een olifant die in de 17e eeuw in Nederland rondtoerde en in 1637 werd geschetst door Rembrandt van Rijn. De olifant staat – als grootste landdier ter wereld – symbool voor de enorme hoeveelheid data die het softwareplatform kan verwerken. Bovendien staan olifanten bekend om hun goede geheugen.

Uiteindelijk kunnen onze deskundigen hieruit trends halen en delen met de politie, die hier voordeel mee kan doen in de tactische opsporing.

Een ander platform dat in 2016 volop zijn meerwaarde heeft kunnen bewijzen, is onze forensische zoekmachine Hansken. De Nationale politie nam Hansken eind 2015 in gebruik. In 2016 verwerkten onze collega’s ruim 200 zaken in de forensische zoekmachine. Deze zaken bevatten bij elkaar data van meer dan 7000 in beslaggenomen datadragers. Bij elkaar is dat circa 560 terabyte aan data. Een van de onderzoeken bevatte meer dan 100.000.000 sporen.

Een enorme brei aan informatie, maar Hansken ordent en rangschikt deze informatie. De meerwaarde bleek onlangs, toen politie en OM toegang kregen tot 3,6 miljoen versleutelde berichten binnen de georganiseerde misdaad. Met behulp van Hansken kon de grote hoeveelheid informatie snel en efficiënt worden doorzocht.