Beste lezer,

In mijn eerste jaar als interim-directeur van het Nederlands Forensisch Instituut is veel gebeurd en minstens zoveel in gang gezet. Ik heb deze periode ervaren als het begin van een boeiende ontdekkingstocht. Zo maakte ik kennis met de veelzijdigheid van forensisch onderzoek, de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van digitale en biometrische sporen en de unieke manier waarop wij geaccrediteerd onderzoek doen naar vingersporen. Het NFI is een prachtige organisatie die open staat voor belangrijke ontwikkelingen en innovaties en deze tegelijkertijd ook zelf realiseert. Het is een organisatie met zeer deskundige en betrokken medewerkers waar ik bijzonder trots op ben.

Tegelijkertijd ís het noodzakelijk om belangrijke veranderingen door te voeren. Ketenpartners zien het NFI als een in zichzelf gekeerd instituut. Zaakonderzoek, innovatie en kennisoverdracht moeten beter aansluiten op hun behoeften en de processen. Daarnaast moet het NFI meer inzetten op preventie en opsporing. Dit waren duidelijke signalen van onze ketenpartners die we de komende jaren in samenwerking verder vorm gaan geven. Dat kunnen we niet alleen.

Samen met het OM en politie willen we het forensisch onderzoek in de nabije toekomst beter organiseren. Dat begint al op de plaats delict. Door bijvoorbeeld in te zetten op verdere innovatie van het plaats delict onderzoek. Straks kunnen dan slimmer de kansrijke en waardevolle sporen geselecteerd worden die voor nadere onderzoek naar het NFI moeten. In plaats van zoveel mogelijk sporen te verzamelen en die te onderzoeken.

Verder is het goed om te kijken hoe de beschikbare forensische capaciteit, kennis en ervaring bij de politie en het NFI zo ingezet kan worden dat het forensisch onderzoek beter en sneller kan. Op dit moment wordt een heel groot deel van het forensische (voor)onderzoek gedaan door de relatief kleine groep deskundigen bij het NFI. Door het volledige potentieel beter te benutten kunnen we samen de kwaliteit en snelheid van het forensische onderzoek verhogen.

Peter van den Elzen - Algemeen directeur a.i.

Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Deze veranderingen kosten tijd en energie en door onze gelaagde organisatie zijn we nog niet wendbaar genoeg om goed te kunnen inspelen op de toenemende vraag van onze ketenpartners. Samen gaan we stap voor stap op weg naar een vraaggestuurde, volwassen, innovatieve organisatie met heldere perspectieven.

Deze aangepaste koers vormt ook belangrijke input voor de toekomst van forensisch onderzoek binnen de strafrechtketen. Ik merk dat onze mensen weer op scherp staan. Er is een nieuwe dynamiek ontstaan die nodig is voor een meer open organisatie die van buiten naar binnen denkt. Ik zie veel goede wil en een groot potentieel om deze verbeteringen door te voeren. Dat blijkt ook uit de resultaten van het afgelopen jaar. Die wijzen naar een toekomst waarin we gericht op de waarheid en geleid door de wetenschap onze betekenis voor een veiliger samenleving steviger dan ooit neerzetten.

Peter van den Elzen

Algemeen directeur a.i.