Voor u ligt het NFI Jaarbericht 2018 waarin we terugblikken, maar vooral ook vooruitkijken. Het was een bewogen jaar, met hoogtepunten zoals de DNA-match in de zaak Nicky Verstappen en met moeilijke momenten, zoals het vertrek van mijn voorganger. Het afgelopen jaar was er ook één waarin het NFI zijn veerkracht toonde na veel negatieve media-aandacht, financiële uitdagingen en een intensief cultuurtraject.

Vooruitkijken

Bij ons aantreden in oktober 2018 zijn Annemieke de Vries (directeur Wetenschap en Technologie) en ik meteen ondergedompeld in de werkzaamheden van het NFI. Al tijdens onze  introductieperiode zijn we als nieuwe directeuren snel onder de indruk geraakt van de professionaliteit van onze nieuwe collega’s. Maar inhoudelijke deskundigheid alleen is niet voldoende. Ons werk moet bijdragen aan de opgaven waar we samen met politie en OM voor staan.

Samen met de divisiehoofden sturen we op een strakke bedrijfsvoering en het beter nakomen van onze afspraken over onze producten en diensten. We willen immers een betrouwbaar partner zijn. Ons doel daarbij is om meer en meer de ‘hartslag’ van de opsporing te volgen.

Annemieke de Vries (directeur Wetenschap en Techniek) en Leo Zaal (algemeen directeur)

Van plaats delict tot in de rechtszaal

We kunnen dat niet alleen, dat willen en moeten we samen doen met onze ketenpartners. Door gerichter ons werk en beleid op hun wensen en behoeftes af te stemmen, proberen we steeds vroeger in de opsporing, van plaats delict tot in de rechtszaal, van betekenis te zijn.

Behalve ons belangrijke werk in zaakonderzoek, richten we ons als wetenschappelijk kennisinstituut ook structureel op innovatie in het forensische domein. Dat kan gaan om technologische ontwikkelingen, koppelingen van databases en nieuwe tools.

Neem de DNA-succesmeter, onlangs nog in het nieuws. Een innovatie van de keten waarmee de politie  - op basis van data uit reeds onderzochte strafzaken - inzicht krijgt in welke DNA-sporen het meest succesvol zijn om in te sturen. Zo wordt onnodig werk bij politie en het NFI voorkomen en verkorten we de doorlooptijden.

Eerder resultaten behalen

Lukt dat van de ene op de andere dag? Nee, helaas. Maar we zijn zeker op de goede weg. De divisie Biologische Sporen heeft onlangs een zeer succesvol traject ingezet om het DNA onderzoek te versnellen zodat we resultaten eerder met onze opdrachtgevers kunnen delen. De grote inspanningen van de DNA-collega’s hebben geleid tot een leverbetrouwbaarheid van bijna 100%. Een geweldige prestatie. We onderzoeken nu hoe we de leverbetrouwbaarheid ook voor andere deskundigheidsgebieden op dit niveau kunnen brengen.

Hoewel er soms kritische geluiden klinken, ben ik trots te zien waartoe we samen in staat zijn en dat het NFI als forensisch instituut (inter)nationaal hoog aangeschreven staat om zijn deskundigheid en continue innovatie.

Veel leesplezier met dit inkijkje achter de schermen bij het NFI. Voor de verantwoording over financiën en beleid in 2018 verwijs ik u naar het Rijksjaarverslag 2018 in beeld.

Leo Zaal (algemeen directeur) en Annemieke de Vries (directeur Wetenschap en Techniek)