Tekst Ruben Murk

De politie in Oost-Brabant kan vanaf de zomer drugs veel sneller testen. De eenheid is na Haaglanden en Noord-Nederland de derde waar de politie beschikking krijgt over NFiDENT. In de komende circa 1,5 jaar krijgen alle politie-eenheden de analyseapparatuur.

Het rapport kan in principe in een dag worden opgeleverd, terwijl de doorlooptijd voor de politie binnen het ‘oude proces’ gemiddeld 22 dagen is.

NFiDENT kan de vier meest voorkomende soorten verdovende middelen identificeren. Het gaat dan om cocaïne, heroïne, amfetamine en MDMA. De politie kan met de compacte apparatuur zelf de meting uitvoeren en de gegevens digitaal versturen naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Forensisch deskundigen van het NFI voeren een controle uit op kwaliteit, interpreteren de resultaten en sturen de politie een deskundigenrapport toe.

Trends

Het rapport kan in principe in een dag worden opgeleverd, terwijl de doorlooptijd voor de politie binnen het ‘oude proces’ gemiddeld 22 dagen is. En bovendien geldt het rapport als bewijs in een rechtszaak. Dat bleek vorig jaar februari al toen bij de rechtbank in Den Haag  een zaak - die draaide om het bezit van een relatief kleine hoeveelheid drugs - een rapport van het NFI als bewijs werd gebruikt.

Het NFI gaat het platform beheren en stapt ook meer in de rol van kwaliteitsborger. Dat platform kan alle data van alle NFiDENT-apparatuur worden beheerd op een platform. Deze data worden gestructureerd opgeslagen. Uiteindelijk kan het NFI hieruit trends halen en delen met de politie, die hier voordeel mee kan doen in de tactische opsporing.

De werkwijze bespaart tijd en daarmee ook geld voor de hele keten.

Cocreatie

De werkwijze bespaart tijd en daarmee ook geld voor de hele keten. En mede daarom werken het NFI, de Nationale politie en het Openbaar Ministerie (OM) samen aan NFiDENT en eind vorig jaar ondertekenden zij een overeenkomst om NFiDENT landelijk uit te rollen. Daaraan wordt nu hard gewerkt.

Oost-Brabant is de derde politie-eenheid waar NFiDENT-apparatuur komt te staan. In de eenheden Haaglanden en Noord-Nederland werd in de afgelopen jaren al uitvoerig getest en politiemedewerkers opgeleid. De verdere uitrol vraagt het nodige werk. Zo loopt de aanschaf van de apparaten via een Europese aanbesteding, moeten politiemensen worden getraind om de analyses uit te voeren en moeten locaties worden ingericht om de apparatuur te huisvesten.

Maar de winst in tijd en geld die dat opleveren, is de investering waard.