Tekst Menno Groenewegen

“Eind 2017 heeft de Raad van de Accreditatie het volledige proces van ons vingersporenonderzoek geaccrediteerd,“ vertelt een enthousiaste Anko Lubach, vingersporendeskundige bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Mensen en instellingen willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van geleverde diensten en producten in orde is.

“En de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA) meent dat dat vertrouwen terecht is bij het vingersporenonderzoek van het NFI ”, vertelt Anko. Samen met zijn collega’s Sheryl Lie Kwie en  Arent de Jongh werkt Lubach bij het team WOVI (Wetenschappelijke Onderbouwing Vingersporen Individualisatie).

"Als juist hij zijn stempel zet dat het goed is, dan is het ook écht goed"

Best spannend!

“De audit is niet door de minste gedaan. Het was namelijk professor Christophe Champod van de Universiteit van Lausanne (Ecole des sciences criminelles, ESC) die ons werkproces aan een nauwgezet onderzoek heeft onderworpen.” vervolgt Lubach. Professor Champod is één van de grondleggers van het probabilistische vingersporenonderzoek. Deze wetenschappelijke benadering van het vingersporenonderzoek is de basis voor de nieuwe manier waarop het NFI het  vingersporenonderzoek uitvoert.

“Champod weet als geen ander hoe ons onderzoek zou moeten werken. En dan is het best spannend  om je onderzoeksmethode juist door hem te laten beoordelen. Hij weet precies waarnaar hij moet kijken en wat hij moet vragen om inzicht te krijgen in de door ons toegepaste technieken. Maar als juist hij dan zijn stempel zet dat het goed is, dan is het ook écht goed. Dan heb je écht wat“, glundert Lubach.

Alle onderdelen geaccrediteerd

Bij de audit in 2017 zijn alle onderdelen van het vingersporenonderzoek zoals dat bij het NFI wordt uitgevoerd, bij de audit betrokken en geaccrediteerd. Vanaf het moment van  binnenkomst van  een nieuwe zaak, vallen nu de visualisatie,  de fotografie van de sporen en het uiteindelijke vergelijkend onderzoek met de daaruit volgende conclusies zoals dat bij WOVI gebeurt onder de accreditatie.

"De manier waarop we vergelijkend vingersporenonderzoek uitvoeren komt niet veel voor in de wereld"

Vingersporenonderzoek

Bewijskracht vingerspoor berekenen

“Als NFI zijn we één van de weinigen die - naast de mening van een deskundige - met WOVI ook proberen te berekenen wat nou de bewijskracht is van een overeenkomst tussen een spoor en het referentiemateriaal. Met behulp van een enorme dataset van 25.000 vingerafdrukken geven we een getalsmatige onderbouwing voor de waarde die je aan zo’n match geeft.”

Bij WOVI kijkt men naar alle bijzondere kenmerken in een vingerspoor en wordt onderzocht hoe bijzonder die zijn in de Nederlandse populatie. Als je weet dat een specifiek kenmerk heel weinig voorkomt is de bewijskracht daarvan natuurlijk groter.

In ieder geval bijzonder

“Of wat wij doen uniek is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de manier waarop wij het vergelijkend vingersporenonderzoek uitvoeren  niet veel voorkomt in de wereld. Dat doen we overigens al vijf, zes jaar zo bij het NFI. Én dat we vanaf nu voor heel het proces van ons vingersporenonderzoek geaccrediteerd zijn is in ieder geval heel bijzonder.”