Werkbezoek minister Grapperhaus

Peter van den Elzen met minister Grapperhaus

Tekst Menno Groenewegen

Hoe verloopt de samenwerking tussen het OM, de politie en het NFI? Welke onderzoeksmogelijkheden zijn er in een specifieke casus en hoe verloopt het sporenonderzoek? Tijdens zijn werkbezoek aan het NFI kreeg minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid antwoord op deze, en andere vragen.

De minister werd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid vergezeld door Ellen Leistra, directeur Eigenaarsaangelegenheden en Carlijn van Gulpen, hoofd van de afdeling Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden. Samen met de minister en Peter van den Elzen, algemeen interim-directeur van het NFI namen zij deel aan de interactieve behandeling van een fictieve multidisciplinaire zaak waarbij het ging om een schietincident in een drugslaboratorium.

”Ontwikkelingen die de hele keten tijd en geld besparen”

In de rol van Officier van Justitie

Peter van den Elzen legt uit: “Bij dergelijke zaken wordt vaak een forensisch intake (FIT) gesprek georganiseerd om de achterliggende onderzoeksvraag beter in beeld te krijgen. Om op die manier de mogelijkheden om bewijs te combineren, optimaal te benutten.” De minister had tijdens dat gesprek de rol van de Officier van Justitie om te ervaren wat een dergelijk FIT-gesprek inhoudt en hoe het werkt.

Innoveren samen met OM en politie

Na de casus werd minister Grapperhaus rondgeleid bij het team dat verdovende middelen onderzoekt. Daar kreeg de minister een toelichting op de werking van NFiDENT in de praktijk. Volgens Van den Elzen een mooi voorbeeld van innovatieve ketensamenwerking. “De politie voert lokaal de drugsmeting zélf uit, het NFI controleert de kwaliteit, interpreteert resultaten en stuurt het deskundigenrapport retour. Een rapport is nu binnen één dag op te leveren, terwijl de doorlooptijd voor de politie voorheen gemiddeld 22 dagen was.” Tijdens dit onderdeel van het werkbezoek kwam goed naar voren hoe ontwikkelingen als deze de hele keten tijd en geld besparen.

werkbezoek Grapperhaus

“Als NFI zorgen we ervoor dat het systeem blijft draaien en dat de politie zijn werk kan doen.”

Hansken: forensische zoekmachine helpt politie

Door een digitaal deskundige werd minister Grapperhaus bijgepraat over de forensische zoekmachine Hansken: “Digitaal onderzoek wordt steeds omvangrijker. De forensische zoekmachine Hansken helpt de politie om zo snel mogelijk de juiste informatie te vinden. Hansken ordent en rangschikt deze informatie uit een enorme brei aan informatie”, legt Van den Elzen uit. Het NFI heeft sinds de ontwikkeling vooral nog een faciliterende rol zoals het onderhouden en uitbreiden van Hansken. “Als NFI zorgen we ervoor dat het systeem blijft draaien en dat de politie zijn werk kan doen.”

Samen de toekomst vormgeven

Het werkbezoek werd afgesloten met een presentatie over de resultaten van het NFI-strategietraject dat in het najaar van 2017 doorlopen is. Het NFI, ketenpartners en het departement leverden samen de bouwstenen voor de nieuwe missie en strategie van de organisatie. Van den Elzen: “Dankzij dit proces en de waardevolle inbreng van onze ketenpartners ligt er een breed gedragen missie en visie waarmee we vol vertrouwen naar de toekomst kijken.”

bezoek Grapperhaus

v.l.n.r. Ronald Baarends (NFI directeur Bedrijfsvoering en plv. directeur), Carlijn van Gulpen (Ministerie J&V hfd. afdeling Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden), Minister Grapperhaus, Peter van den Elzen (NFI algemeen directeur), Ellen Leistra (Ministerie J&V directeur Eigenaarsaangelegenheden) en Thieu Coffeng (voorheen NFI plv. directeur inmiddels kwartiermaker bij de Dienst van de Huurcommissie). 

bezoek Grapperhaus
bezoek Grapperhaus
bezoek Grapperhaus