Tekst Ruben Murk

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) biedt onderwijs voor ketenpartners aan. Maar waaruit blijkt dat deze cursussen en opleidingen investeringen zijn en geen kosten? Het NFI zocht dat samen met de Politieacademie uit. “Voor iedere euro die wordt geïnvesteerd, verdient de strafrechtketen twee euro terug.”

"Zoals in de hele strafrechtketen, is ook bij de politie capaciteit schaars. Een optimale samenwerking tussen forensische en tactische opsporing kan dan een enorme besparing opleveren.”

Forensisch DNA-deskundige en docent Ingrid Blom en opleidingsadviseur Jan Blok van het NFI onderzochten samen met Henk Dovermann van de Politieacademie wat het rendement is van de opleiding voor forensisch coördinatoren (FoCo) bij de politie. Die opleiding kost 600 contacturen. Een jaar lang worden zij voor 80 procent uit het werk gehaald. Die investering moet natuurlijk wel iets opleveren”, vertellen Blom en Blok.

Besparing opsporingsuren

De Nationale Politie wilde ‘stevige’ FoCo’s, die een spilfunctie vervullen in een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Als de FoCo snel de juiste sporen selecteert waarbij zicht komt op een mogelijke verdachte, zal dat het werk van tactisch rechercheurs effectiever maken. Zoals in de hele strafrechtketen, is ook bij de politie capaciteit schaars. Een optimale samenwerking tussen forensische en tactische opsporing kan dan een enorme besparing opleveren.”

De Politieacademie ontwikkelde samen met het NFI daarom een opleiding voor FoCo’s. “Om de doelstellingen en verwachtingen te kunnen realiseren, moet de opleiding wel naadloos aansluiten bij de behoefte van het werkveld en het niveau van de deelnemers.” Daarvoor werd een grondig ontwerp- en ontwikkeltraject gedaan. “Ook lieten we de deelnemers een zwaar assessment maken. Alle tot nu toe toegelaten deelnemers slaagden voor de opleiding”, leggen Blom en Blok uit.

RIO Analytics

Om de waarde van de opleiding in kaart te brengen, zetten de ontwikkelaars van de opleiding sterk in op ROI Analytics. Daarvoor volgden zij zelf een training over het berekenen van de Return on Investment.

“Je kunt mensen uitleggen wat buitenspel is. Maar misschien is kennis niet voldoende en wil je ook dat mensen echt niet meer buitenspel lopen tijdens de wedstrijd. Of, nog een hoger doel, dat je meer doelpunten gaat maken doordat je niet meer buitenspel loopt”, schetst Blok in een metafoor. Met andere woorden, het gaat er niet alleen om wat je leert. Maar hoe dat geleerde je gedrag beïnvloedt en welke resultaten vervolgens in de werkpraktijk zichtbaar worden.
“We hebben 40 TGO teamleiders gevraagd wat de effecten zijn van de FOCO opleiding”, zegt Blok en hij vervolgt: “We wilden weten hoe FoCo’s functioneren en of dit na de opleiding beter was.”

De conclusie was dat ze beter functioneren. Ze kunnen nu nog beter de verbinding leggen tussen de forensische en tactische teams en ze hebben beter zicht op kansen bij forensisch onderzoek door het NFI. “Dit levert een behoorlijke besparing op. Voor iedere euro die wordt geïnvesteerd, verdient de strafrechtketen twee euro terug. Het gaat nooit een doel worden van de strafrechtketen om geld te verdienen, maar slimme investeringen in onderwijs helpen echt om de waarheid sneller boven tafel te krijgen.”

“Nu brengen we eerst nog beter met de doelgroep de behoefte, de doelen en het niveau van de cursisten in beeld. Die informatie gebruiken is de basis voor effectief onderwijs."

Samenwerking

De kritiek in het verleden was nog wel eens dat het NFI te onafhankelijk opereerde van de Politieacademie. “We trekken meer samen op en kijken met ROI Analytics veel meer naar de behoefte van de ketenpartners. Vroeger kreeg ik de vraag of ik iets kon vertellen over DNA-onderzoek. En dat deed je dan”, zegt Blom. “Nu brengen we eerst nog beter met de doelgroep de behoefte, de doelen en het niveau van de cursisten in beeld. Die informatie gebruiken is de basis voor effectief onderwijs", besluiten Blok en Blom.