Tekst Suzan Demirhan

Onder de nagels van slachtoffers van misdrijven kunnen belangrijke sporen zitten. Soms is een bemonstering voldoende maar bij gewelds- en zedenonderzoeken wordt de nagel veelal geknipt. In opdracht van het NFI werkt de TU Delft aan een speciale nagelknipper die er in de forensische praktijk voor zorgt dat nagels niet wegspringen en waarmee elke nagel afzonderlijk zo ‘schoon’ als mogelijk wordt veiliggesteld.

In de meest ernstige zaken wordt besloten om een stukje van de nagel veilig te stellen en bij het NFI verder te onderzoeken.

Wanneer er celmateriaal onder de nagels wordt gevonden dat niet van het slachtoffer afkomstig is, betekent dit dat er nauw fysiek contact moet zijn geweest tussen het slachtoffer en een ander persoon. Dit kan delict gerelateerd zijn. Om die reden is het belangrijk dat nagels zorgvuldig bemonsterd worden. En in de meest ernstige zaken wordt besloten om een stukje van de nagel veilig te stellen en bij het NFI verder te onderzoeken.

Verbeteren van bestaande technieken

In de huidige praktijk wordt tientallen keren per jaar het nagelvuil onder veiliggestelde nagels onderzocht op de aanwezigheid van vezels of celmateriaal. “Nu worden soms met een en dezelfde nagelknipper alle tien de nagels geknipt”, vertelt sporenonderzoeker Marcel van Beest.

Hij vervolgt: "Dit kan er toe leiden dat bijvoorbeeld het bloed van een slachtoffer bij het knippen van de volgende nagel zich vermengt met eventuele sporen van de dader. De nieuwe knipper is voorzien van een kopje die voor elke nagel wordt vervangen. Daarnaast is het een stuk efficiënter. Wanneer we nu ter plaatse komen bij een moord probeert één persoon de vingers te strekken van het slachtoffer terwijl de tweede persoon met een pincet de nagel vast houdt en de nagel knipt. En met de nieuwe knipper kunnen de nagels door één persoon worden geknipt en worden deze direct opgevangen in een klein bakje. Zo voorkomen we dat de nagel wegspringt en vervolgens onvindbaar is.”

“Medio 2018 hopen we dat we een uitvoerige gebruikersstudie met forensisch rechercheurs kunnen verrichten. Als dit positieve resultaten geeft, kunnen we deze nieuwe tool ook valideren voor toepassing in de praktijk.”

Forensische nagelknipper

De sporenonderzoekers van het NFI merkten op dat het veiligstellen van nagels beter kon en verkenden met de TU Delft de mogelijkheden hiertoe. “Onlangs hebben we gezamenlijk een eerste prototype van een nieuwe forensische nagelknipper ontwikkeld, die we op dit moment na uitvoerige testen doorontwikkelen naar een tweede prototype”, vertelt Van Beest. “Medio 2018 hopen we dat we een uitvoerige gebruikersstudie met forensisch rechercheurs kunnen verrichten. Als dit na een paar maanden positieve resultaten geeft dan kunnen we deze nieuwe tool ook valideren voor toepassing in de praktijk.”