Tekst Ruben Murk

Het Openbaar Ministerie, de Nationale politie en het Nederlands Forensisch Instituut hielden onlangs een Innovatiedag. Het doel was om gezamenlijk te spreken over de gewenste innovaties, de (on)mogelijkheden te verkennen en recente innovaties aan elkaar te tonen.

"Innovatie die leidt tot snellere en zeker ook goedkopere vormen van forensisch onderzoek, is voor ons heel belangrijk."

“Innovatie die leidt tot snellere en zeker ook goedkopere vormen van forensisch onderzoek, is voor ons heel belangrijk”, zegt Bob Steensma, hoofdofficier van justitie Noord-Nederland en lid van de Stuurgroep Keteninnovatie.

OM, politie en het NFI organiseerden voor het eerst gezamenlijk een innovatiedag. Hoe ervaart u de samenwerking?

“De samenwerking ervaar ik als erg positief. Na een lange periode van aftasten zijn we gaandeweg tot een redelijk goed samenwerkingsmodel gekomen. We zijn ooit begonnen met kant-en-klare innovaties van het NFI waarmee politie en OM soms heel blij waren, maar waarvan we ons soms ook afvroegen: ‘Wat moeten we ermee?”

“Daarna volgde een periode waarin we over en weer veel vragen stelden. ‘Wat willen politie en OM dat het NFI gaat uitvinden?’ versus ‘Wat kúnnen jullie eigenlijk uitvinden?’ Nu wordt steeds beter onderling afgestemd onder meer over planning van diverse innovatietrajecten.”

Wat kan beter?

"We zitten in de fase dat we niet alleen zo goed mogelijk afspreken welke innovaties voorrang zouden moeten krijgen, maar waarbij we ons ook rekenschap geven van wat dat aan manuren kost van NFI, politie en OM. We kunnen nog steeds veel zaken verbeteren, zoals een innovatiekalender inclusief subsidiemogelijkheden of een quick scan in een zo vroeg mogelijk stadium van ideeën die erg kansrijk lijken. Verder is het hele digitale domein een uitdaging op zich.”

Wat is de meerwaarde van zo’n gezamenlijke innovatiedag?

“Dit is absoluut voor herhaling vatbaar! Al was het maar om onze organisaties bij te praten. Daarnaast is het gestructureerd ophalen van ideeën natuurlijk van grote waarde.”

Werkt u met meer (buitenlandse) partners aan innovatie?

“Ik kijk niet naar het buitenland, maar spreek bijvoorbeeld ook met TNO. Ik vind dat de verbinding met de private sector, de hoogwaardige kennisinstituten en de buitenlandse forensische partners ook door  het OM, de politie en het NFI zou moeten worden gelegd.”

"In de 'wapenwedloop' op vlakken als cybercrime en ouderwetse criminaliteit via internet moeten we constant innoveren om niet heel ver achter te lopen."

Hoe belangrijk is innovatie voor uw organisatie?

“Van groot belang. In de 'wapenwedloop' op vlakken als cybercrime en ouderwetse criminaliteit via internet moeten we constant innoveren om niet heel ver achter te lopen. Verder is innovatie die leidt tot snellere en goedkopere vormen van forensisch onderzoek voor ons heel belangrijk.”

Op welk gebied is innovatie voor uw organisatie nodig?

“Ik zou bijna zeggen: alles op het gebied van aanpak van digitale criminaliteit. En alle innovaties die zorgen voor kostenbesparing.”