Tekst Ruben Murk

Het Openbaar Ministerie, de Nationale politie en het Nederlands Forensisch Instituut hielden onlangs een Innovatiedag. Het doel was om gezamenlijk te spreken over de gewenste innovaties, de (on)mogelijkheden te verkennen en recente innovaties aan elkaar te tonen.

“Zonder innovatie raken we razendsnel achterop”, zegt Hans Vissers, portefeuillehouder forensische opsporing bij de politie en lid van de Stuurgroep Keteninnovatie.

Hans Vissers, portefeuillehouder forensische opsporing bij de politie

OM, politie en het NFI organiseerden voor het eerst gezamenlijk een innovatiedag. Hoe ervaart u de samenwerking?

“De innovatiedag liet zien dat we als ketenpartners bereid zijn om samen te onderzoeken hoe we de forensische opsporing kunnen verbeteren. De getoonde innovaties komen voort uit het gezamenlijk experimenteren, uitvoeren van pilots en inspanningen om positieve resultaten om te zetten in een landelijke uitrol. Daar ben ik oprecht enthousiast over, maar we kunnen daarin ook nog verbeteren.”

Op welke manier?

“Met name het gezamenlijk opstellen van een innovatiekalender vraagt aandacht. Welke innovaties kunnen op basis van gezamenlijke operationele behoeften bijdragen aan een nog effectievere opsporing? Ik wil graag met het NFI en het OM in gesprek blijven over knelpunten in de huidige uitvoering en hoe innovaties daaraan kunnen bijdragen. Innovaties zijn niet alleen nieuwe technische snufjes, maar zouden ook moeten bijdragen aan de verbetering van het werkproces. Denk bijvoorbeeld aan juiste en snelle uitwisseling van gegevens.”

Wat is de meerwaarde van zo’n gezamenlijke innovatiedag?

“Innovatie vraag erom dat we elkaar voortdurend prikkelen en uitdagen. Dat doen we in ons dagelijks werk, maar het is zeker goed om dat tijdens zo’n dag te beschouwen en met elkaar te bespreken. Het helpt om een goede koers te bepalen. Deze dag is alleen daarom al voor herhaling vatbaar.”

"Innovaties zijn niet alleen nieuwe technische snufjes, maar zouden ook moeten bijdragen aan de verbetering van het werkproces. Denk bijvoorbeeld aan juiste en snelle uitwisseling van gegevens."

Werkt u met meer (buitenlandse) partners aan innovatie?

“Dat doen we zeker. De wetenschap levert hieraan ook een belangrijke bijdrage, maar ik vind dat we nog nadrukkelijker de samenwerking met hoogwaardige kennisinstituten als hogescholen en universiteiten moeten opzoeken.”

Hoe belangrijk is innovatie voor de uw organisatie?

“Alom constateren we dat politie en justitie moeite hebben om adequaat te blijven reageren op criminologische fenomenen en de snelle ontwikkelingen daarbinnen, bijvoorbeeld terrorisme, cybercrime, drugs en mobiel banditisme. Het is een wedloop waarbij we als opsporingsorganisatie voortdurend de uiterste inspanning moeten leveren om adequaat in te kunnen grijpen. Het gaat om het bestrijden van nieuwe fenomenen, maar ook om het zelf ontwikkelen en inzetten van nieuwe opsporingsmethoden. Zonder innovatie raken we razendsnel achterop.”