In een ideale situatie zouden onderzoekers keer op keer een plaats delict kunnen bekijken in hun zoektocht naar sporen. In de werkelijkheid hebben forensisch rechercheurs of –onderzoekers maar één kans om een crime scene te analyseren.

“Mijn hypothese is dat het gebruik van een digitaal administratiesysteem en de 3D-scan efficiënter zijn dan de bestaande methoden.”

Met moderne technieken zoals een 3D-scan en een digitaal registratiesysteem moet daar in de toekomst verandering in komen. Althans, dat is wat Hüsnü Tas voor ogen heeft met een onderzoek naar het effect van moderne technieken op de herleidbaarheid van sporen op een plaats delict.  

Hüsnü studeert aan de Universiteit van Amsterdam en het onderzoek dat hij bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitvoert, is zijn afstudeeropdracht. Hiermee hoopt hij te verduidelijken of moderne digitale technieken een toegevoegde waarde hebben bij het onderzoeken van een plaats delict. “Mijn hypothese is dat het gebruik van een digitaal administratiesysteem en de 3D-scan efficiënter zijn dan de bestaande methoden.”

Experiment

Op dit moment wordt door forensisch rechercheurs en –onderzoekers nog gebruik gemaakt van papieren lijsten waarop informatie over de aangetroffen sporen wordt genoteerd. Daarbij wordt de plaats delict vastgelegd met panoramafoto’s waarmee onderzoekers vanuit een aantal oogpunten kunnen terugzien hoe de PD er uitzag.

In zijn experiment zet Tas deze methode af tegen het gebruik van het digitaal registratiesysteem dat hij tijdens zijn onderzoeksstage op het NFI heeft doorontwikkeld.

“De basis voor dit systeem stond al. Om deze testen te kunnen uitvoeren heb ik het systeem verder moeten programmeren. Het is nu mogelijk om bepaalde applicaties, zoals een 3D-scan of een fotoannotatieprogramma, vanuit het systeem te openen.” Daarbij test Tas ook het gebruik van een 3D-scan, die de mogelijkheid biedt om de plaats delict volledig opnieuw te doorlopen.

Uitkomsten

Aan het onderzoek werken verschillende NFI’ers mee. Zij moeten in een bepaalde tijd met de oude of nieuwe technieken markers plaatsen op plekken waar eerder sporen waren gevonden. De resultaten dragen mogelijk bij aan het digitaliseren van de plaats delict, legt Tas uit.

“Als de uitkomsten van dit onderzoek positief zijn, zal er verder kunnen worden gekeken naar de ingebruikname van deze hulpmiddelen. Dit zal dan een groter ICT-project worden waarin, in samenwerking met verschillende partners, bekeken wordt hoe deze middelen geïntegreerd kunnen worden in de bestaande politiesystemen.“

"Als de uitkomsten van dit onderzoek positief zijn, zal er verder kunnen worden gekeken naar de ingebruikname van deze hulpmiddelen."