Tekst Ruben Murk

Deskundigen van het NFI voeren komend weekeinde op festival Lowlands forensische experimenten uit. Met hulp van bezoekers hoopt het NFI op een grote hoeveelheid data, die kan dienen als wetenschappelijke onderbouwing van de huidige onderzoekstechnieken.

Bij een van de experimenten versleept de ‘dader’ het ‘slachtoffer’ in een bepaalde tijd over een bepaalde afstand.

Het is voor het eerst dat het Nederlands Forensisch Instituut zo’n grote en diverse groep mensen bij een onderzoek betrekt. @NFI beantwoordt vijf vragen over wat er gaat gebeuren in het NFI Crime Lab op het festivalterrein.

Wat houdt het onderzoek in?

We gaan bezoekers vragen om deel te nemen aan twee experimenten. Bij het eerste experiment versleept de ‘dader’ het ‘slachtoffer’ in een bepaalde tijd over een bepaalde afstand. Bij het tweede experiment krijgen deelnemers de opdracht om twee voorwerpen aan elkaar te binden. De ‘daders’ moeten hun handen insmeren met een crème die oplicht in UV-licht. Na de experimenten bekijken de onderzoekers met een forensische lamp waar de sporen zitten en fotograferen deze.

Waarom is het belangrijk om te weten waar de UV-sporen zitten?

Omdat de sporen die we tijdens de experimenten aantreffen, kunnen aangeven waar echte dadersporen zich kunnen bevinden. Deze DNA-sporen die door het vastpakken, vastbinden of verslepen achterblijven, zijn vaak niet met het blote oog zichtbaar. De experimenten moeten de onderzoekers meer duidelijkheid geven over waar ze sporen van daders kunnen vinden.

Wat doet het NFI met de resultaten van de experimenten?

De uitkomsten gebruikt het NFI om op basis van een wetenschappelijke onderbouwing te bepalen welke locaties op bewijsstukken het meest kansrijk zijn om als eerste te onderzoeken. Uiteraard hebben deskundigen van het NFI dat op basis van jarenlange ervaring inzicht hierin, maar het is nog niet eerder wetenschappelijk onderbouwd.

Daarnaast geven de resultaten inzicht of bijvoorbeeld geslacht, lengte of leeftijd een rol speelt bij hoe daders te werk gaan. Deelnemers staan dus geen DNA af en kunnen anoniem deelnemen.  

Alle data die tijdens Lowlands worden verzameld, worden in de komende maanden en geanalyseerd en verwerkt.

Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek bekend?

Alle data die tijdens Lowlands worden verzameld, worden in de komende maanden en geanalyseerd en verwerkt. Het onderzoeksverslag is begin 2016 klaar, maar de eerste bevindingen hopen we al in november te kunnen delen.

Gaat het NFI vaker burgers betrekken bij onderzoeken?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dat hangt onder meer af van het onderzoek op Lowlands en de resultaten die dit onderzoek oplevert.