Welke stoffen zitten exact in een zakje in beslag genomen drugs? Een nieuwe oplossing om drugs te testen – voortgekomen uit het project NFiDENT – geeft sneller resultaat. Bovendien dienen de uitkomsten straks als bewijsmateriaal in de rechtszaal.

Cocaïne? Speed? Of toch een geneesmiddel? Tot voor kort duurde het vijftien tot twintig dagen voordat agenten de resultaten van een drugstest ontvingen.

Politieagenten houden een verdachte aan, in zijn broekzak vinden ze een zakje met poeder. Cocaïne? Speed? Of toch een geneesmiddel? Tot voor kort duurde het vijftien tot twintig dagen voordat agenten de resultaten van een drugstest ontvingen. Gevolg was bijvoorbeeld dat de politie de verdachte moest laten lopen en na een positieve drugstest opnieuw opsporen.

Stevig en simpel

Bij de nieuwe geïntegreerde test voor verdovende middelen, die voortkomt uit NFiDENT (het samenwerkingsproject van politie, OM en NFI) voert de Forensische Opsporing het technische onderzoek uit waarna de NFI-deskundige de data die via het beveiligde platform is verstuurd interpreteert en een rapport maakt.

Dit nieuwe proces voldoet aan een aantal eisen. Dit kan onder andere doordat er verschillende kwaliteitsborgingen zijn ingebouwd. Een belangrijke is de interpretatie, controle en rapportage door de NFI-deskundige. Ook de speciaal ontwikkelde software is belangrijk om de kwaliteit te kunnen garanderen en het proces simpel te houden.

Daarnaast is het apparaat robuust en simpel te bedienen, zodat politiemensen er goed mee uit de voeten kunnen. Al deze eisen zorgen ervoor dat de uitkomsten van het onderzoek kunnen dienen als bewijsmateriaal in de rechtszaal.  Inmiddels zijn de pilots in Noord Nederland en Den Haag succesvol afgerond. “We hebben het nieuwe apparaat eerst een aantal maanden op het NFI getest”, vertelt Saskia Verheij van het NFI. “Het apparaat is nu gevalideerd voor vier meest voorkomende verdovende middelen: heroïne,  cocaïne, amfetamine en MDMA.”

Zaaksmonsters

Het belangrijkste en laatste deel van de pilot betrof het testen van zaaksmonsters. “We testten daarbij monsters via het NFiDENT-proces die ook via het reguliere traject werden  onderzocht. Hierbij hadden we in 100 procent van de gevallen een correcte uitslag” aldus Verheij.   Eerder werden monsters getest die al door het NFI onderzocht waren.

"In 100 procent van de gevallen een correcte uitslag”

Bekentenis

Als het aan Rob van der Veer ligt, neemt de politie in Noord-Nederland het NFiDENT-apparaat  nog dit jaar in gebruik. Het zou het proces enorm versnellen bij de politie, maar ook bij het OM. “Drugszaken maken een groot deel uit van ons werk”, zegt officier van justitie Mirjam Warnaar. “De huidige indicatieve drugstest kan alleen tot een veroordeling leiden als de verdachte een bekentenis aflegt. Dat komt niet vaak voor.”