Heeft Nederland zijn eigen Sherlock Holmes? Ja, zei ooit eens een officier van justitie. Hij doelde daarmee op Co van Ledden Hulsebosch, een van de pioniers van het forensisch onderzoek, die een ontvoeringszaak had helpen oplossen.

Justitie vroeg hem - bij afwezigheid van zijn vader - in 1902 voor het eerst te helpen bij een strafzaak.

Van Ledden Hulsebosch was van huis uit apotheker, maar justitie vroeg hem - bij afwezigheid van zijn vader - in 1902 voor het eerst te helpen bij een strafzaak. Daarna volgde veel meer onderzoeken. Aanvankelijk alleen chemische vraagstukken. Later werd ook zijn zijn deskundigheid ingeroepen bij documentvervalsingen.

De kleinzoon van Co van Ledden Hulsebosch – ook Co geheten – heeft veel informatie over zijn grootvader gedocumenteerd. “Mijn grootvader nam altijd een krukje mee naar een plaats delict en ging er dan in zijn eentje een tijdlang zitten. Nam-ie alles in zich op voordat hij daadwerkelijk onderzoek verrichtte”, vertelt hij.

Vernoemd

Het Nederlands Forensisch Instituut voert jaarlijks vele duizenden forensische onderzoeken uit. Deze moeten allemaal voldoen aan de allerhoogste standaarden en die zijn door de jaren heen steeds hoger geworden. Mede door het pionierswerk van forensisch onderzoekers  als Co van Ledden Hulsebosch die in het begin van de 20e eeuw forensisch onderzoek verrichtten. Een van de zalen in het NFI-hoofdgebouw is dan ook naar hem vernoemd.

Het vak van apotheker kreeg Co van Ledden Hulsebosch mee van zijn vader, die een apotheek had in het centrum van Amsterdam. Die deed ook regelmatig forensisch onderzoek voor politie en justitie. “Zo kwam mijn grootvader hiermee in aanraking”, legt Van Ledden Hulsebosch uit als hij op bezoek is bij het NFI.

Die wist met zijn expertise door onleesbaar gemaakte, cruciale informatie, zichtbaar te maken.

Sherlock

Met de verwijzing naar Sherlock Holmes doelde de officier van justitie niet op de Hollywoodheld die altijd op de juiste tijd op de juist plaats is, zo beschrijven de auteurs van het boek Overdruk: in de Hollandsche Revue. Maar wel op de sterk ontwikkelde speurzin van Van Ledden Hulsebosch.

In de bewuste zaak ontvoerde een vader zijn eigen dochter. Hij liet haar een brief aan haar moeder schrijven, maar de man maakte de informatie die de locatie van beiden verried, onleesbaar. Of in ieder geval, dat dacht hij. Justitie richtte zich tot Van Ledden Hulsebosch. Die wist met zijn expertise door onleesbaar gemaakte, cruciale informatie, zichtbaar te maken.

Moeder en dochter werden niet veel later weer herenigd. Een goed einde, net zoals in de Hollywood-films over Sherlock Holmes.