Forensisch artsen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan voortaan altijd het sporenonderzoek uitvoeren als er een vermoeden is dat een kind (tot en met 12 jaar) seksueel is misbruikt. Het gaat dan om acute zaken waarbij het vermoeden is dat het misbruik in de voorgaande zeven dagen heeft plaatsgevonden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor geld vrijgemaakt. De verwachting is dat de forensisch artsen daarvoor 50 tot 100 keer per jaar ter plaatse gaan, bijvoorbeeld naar speciale centra voor seksueel geweld.

Tot nog toe werden veel van deze zaken onderzocht door ongeveer 400 forensisch artsen in ons land. “Omdat iedere forensisch arts daardoor ieder jaar maar heel weinig zaken onder ogen krijgt, is het voor hen moeilijk om uitgebreide kennis op te bouwen”, legt Wouter Karst uit. Hij is een van de forensisch artsen in dienst van het NFI.

"Het risico bestaat dat je – als je te weinig kennis van zaken hebt – uitspraken doet die niet kloppen.”

Voordelen

Daarom wilde het ministerie dat het onderzoek in dit soort zaken centraal zou plaatsvinden. “Kennis wordt daardoor gebundeld”, zegt Karst. Bovendien heeft het NFI vier forensisch artsen in dienst die zijn gespecialiseerd in kinderletsels. Dat biedt meer voordelen, stelt Karst: “De anatomie van kinderen op die leeftijd is heel anders dan bij volwassenen. Het risico bestaat dat je – als je te weinig kennis van zaken hebt – uitspraken doet die niet kloppen.”

De artsen van het NFI zijn uitgebreid getraind in hoe ze sporen moeten veiligstellen. “Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om tijdens een dergelijk sporenonderzoek de juiste vragen te stellen. Je wilt voorkomen dat je kinderen beïnvloedt voor het verhoor dat speciale rechercheurs later afnemen over wat er is gebeurd.”  

Database

Een ander groot voordeel is dat de forensisch artsen van het NFI een database kunnen aanleggen met informatie over misbruik van jonge kinderen. “Dat kan helpen bij de opsporing. Wie waren bijvoorbeeld primair de verdachten bij bepaald soort misbruikzaken? Gaat het voornamelijk om familieleden?”   Maar zo’n database helpt ook in de bewijsvoering, meent Karst. “Hoe vaak zien we bepaalde letsels? Hoe lang duurt het voordat deze letsels zichtbaar zijn? Hoe zien die letsels eruit en hoe snel verdwijnen ze weer? Dat laatste geldt bijvoorbeeld ook voor het DNA van de dader.”  

100.000 mishandelingen

Naar schatting krijgen in ons land jaarlijks meer dan 100.000 kinderen onder de 18 jaar te maken met kindermishandeling. “We hebben dit jaar 50 forensisch artsen training gegeven zodat zij letsels bij gevallen van fysieke kindermishandeling en seksueel misbruik beter leren interpreteren”, zegt Karst. Want dat is nog niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. 

"Zo’n database helpt ook in de bewijsvoering,"

Week tegen kindermashandeling

Deze week is de Week tegen kindermishandeling. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.