Tekst Ruben Murk

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de afgelopen jaren het belang van samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid op de internationale agenda gezet.

De aandacht bij nucleaire en radioactieve incidenten gaat vooral uit naar het  identificeren van gebruikte middelen en het bepalen van de herkomst. Door gebruik te maken van álle beschikbare forensische kennis, kan een incident gereconstrueerd worden en kunnen verdachten opgespoord worden.

In samenwerking met alle partijen kunnen we ook mensen en hun kwaadwillende voornemens in beeld krijgen vóórdat een incident plaatsvindt, en daarmee nucleaire en radiologische incidenten voorkomen. Forensisch onderzoek moet daartoe een vaste plek krijgen in het domein van nucleaire veiligheid.

Nucleair forensics
Nederlands Forensisch Instituut

Inbreng NFI

Op de Nuclear Security Summit (NSS) presenteert het NFI straks aan andere landen vier producten en diensten, met daarin de eigen forensische expertise én faciliteiten voor internationale samenwerking:

  • Smartphone-app:  begrippenlijst die het delen van nucleair-forensische kennis vergemakkelijkt
  • Compendium: overzicht van alle gebruikte onderzoeksmethoden van  verschillende landen
  • Trainingscurriculum:  opleidings- en trainingstraject voor beleidmakers en response-medewerkers om met radiologische en nucleaire incidenten om te gaan
  • Online community: (besloten) platform voor internationale experts die kennis willen delen

Obama

De NSS is een initiatief van de Amerikaanse president Obama, en bedoeld om op het hoogste politieke niveau te praten over de dreiging van nucleair terrorisme. Doel van de NSS is:

  • Terugdringen van gevaarlijk nucleair materiaal in de wereld
  • Materiaal dat er is nog beter beveiligen 
  • Versterken van internationale samenwerking