Tekst Ruben Murk

Nederland is 24 en 25 maart gastheer van de Nuclear Security Summit (NSS), een veiligheidstop onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte.

Op 17 februari was Rutte op bezoek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om zich op de top voor te bereiden. Eén van de Nederlandse speerpunten is namelijk nucleair forensisch onderzoek.
 

Rutte:“Nederland heeft met het NFI wereldklasse in huis.”

Nuclear Security Summit

Wereldklasse

Rutte is zeer positief over het bezoek aan het instituut: “Nederland heeft met het NFI wereldklasse in huis, en neemt het voortouw om de internationale samenwerking op dit terrein te bevorderen.”

Het buitenland prijst Nederland en het NFI vanwege het getoonde leiderschap. Daarmee hebben ze het belang van samenwerking op de kaart gezet en het voor elkaar gekregen dat zoveel landen bereid zijn om samen te werken aan nucleaire veiligheid.

Smokkelen

Een van de accenten van de NSS zal liggen op de rol van forensisch onderzoek. Forensische instituten kunnen een belangrijke rol spelen bij het achterhalen van daders, het bepalen van de herkomst van het materiaal, maar ook van de personen die materiaal smokkelen.