Tekst Ruben Murk

Wie interesse heeft in forensisch onderzoek, kan binnenkort terecht in het gloednieuwe museum P!T Expo. Hier kunnen bezoekers niet alleen de wereld van de brandweer en de politie beleven; het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) laat zien wat forensisch onderzoek inhoudt.

P!T Expo opent op 12 april de deuren in Almere en is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Politiemuseum en het Nationaal Brandweermuseum.

Vreemde eend?

Beide musea sloten de deuren. Maar het ministerie van Veiligheid en Justitie vond het belangrijk dat er een museum is dat het werk van politie, brandweer, marechaussee, defensie en geneeskundige diensten uitlegt. Ook het NFI werd benaderd, maar is het forensisch instituut eigenlijk geen vreemde eend in de bijt?

“Het museum vertelt wat onder andere de politie en brandweer doen om Nederland veiliger te maken. Bij de opsporing speelt het NFI ook een belangrijke rol. Politie, hulpverleners en forensisch onderzoekers, ze komen elkaar allemaal tegen op een plaats delict”, legt Anick van de Craats uit. Zij was vanuit het NFI nauw betrokken bij de inrichting van het museum.

“Er is veel aandacht voor hoe het nu gaat, maar ook hoe onderzoek vroeger ging.”

Vingerafdruk

Wandelroute

P!T richt zich vooral op gezinnen met jonge kinderen en op beroepsgroepen uit de veiligheidssector, vertelt Van de Craats. De bezoekers lopen via een geasfalteerde weg door het museum. Langs die weg staan huisjes, waar elke keer een nieuw thema aan bod komt.

“Bij de politie komen thema’s als criminele netwerken en verkeersveiligheid voorbij en bij de brandweer draait het om brandpreventie. Het NFI toont voorwerpen die op een plaats delict kunnen worden gevonden. “Er is veel aandacht voor hoe het nu gaat, maar ook hoe onderzoek vroeger ging.”

In de expositieruimte van het NFI is de zogenoemde thermische lans van meesterkraker Aage Meinesz te bewonderen.

Thermische lans

Om iets te laten zien over forensisch onderzoek in het verleden, is er in de expositieruimte van het NFI een bijzonder voorwerp te bewonderen. Het gaat om de zogenoemde thermische lans van meesterkraker Aage Meinesz. Die pleegde daarmee in de vorige eeuw verschillende brandkastkraken. Meinesz liep begin jaren zeventig tegen de lamp.

Daarnaast kunnen bezoekers een interactief forensisch sporenspel spelen. Bovendien staat er een vitrine waar aan de hand van echte dierlijke en menselijke botresten toelichting wordt gegeven over forensische antropologie. In andere vitrines staan bijzondere voorwerpen, zoals een zogenoemde brandpot. Daarmee kunnen onderzoekers nagaan hoe een brand is ontstaan.

Uitbreiding

De expositie wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid. Het NFI kent meer dan 40 onderzoeksgebieden, dus er zijn genoeg verhalen te vertellen. “Er komt informatie over digitaal en DNA-onderzoek. En er komen themaweken, waaraan het NFI ook gaat meewerken.”